Καλώς ήλθατε στο
Ειδικό Σχολείο Δημοτικό
"Μαρία Δημάδη"

Καλώς ήλθατε στο
Ειδικό Σχολείο Δημοτικό
"Μαρία Δημάδη"

 Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου «Μαρία Δημάδη». Το Σχολείο μας βρίσκονται  στο κέντρο της πόλης και συστεγάζεται με το Ειδικό Νηπιαγωγείο. Φιλοξενείται στο κτίριο του πρώην ΠΙΚΠΑ που ανήκει στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.   Και οι δύο σχολικές μονάδες λειτούργησαν για πρώτη φορά  το 2001 (ΦΕΚ 2640/10-12-2001). Είναι ένα μικτό σχολείο ως προς το είδος της αναπηρίας των μαθητών, στην πλειονότητα  εκπαιδεύει μαθητές με νευρολογικές διαταραχές και  κινητικές αναπηρίες αλλά υπάρχουν και μαθητές με  προβλήματα ψυχοκινητικότητας, ΔΕΠΥ, αυτισμό και άλλα σύνδρομα. 

Η εκπαίδευση των μαθητών γίνεται βάσει του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος  Ειδικής Αγωγής(Π.Α.Π.Ε.Α.). Σκοπός του Π.Α.Π.Ε.Α είναι η υποστήριξη των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν στο σχολικό και στο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.Δίνεται μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση του διαχωρισμού και του αποκλεισμού των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία, στην αλληλεγγύη , στη συλλογικότητα, καθώς και στη συνεργασία του σχολείου με την κοινότητα, μιας και  από τη φύση του το σχολείο έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικές καταστάσεις, τόσο σε επίπεδο κουλτούρας και πολιτισμού όσο και παθολογίας-δυσκολιών.

 Μέσα από την  ιστοσελίδα μας , προσδοκούμε να προβάλλουμε  το έργο που επιτελείται στη Σχολική μας Μονάδα, να προσφέρουμε ενημέρωση στους γονείς και σε κάθε  επισκέπτη για τη λειτουργία του σχολείου , τα προγράμματα, το εκπαιδευτικό  έργο, τις δραστηριότητες, δράσεις  και εκδηλώσεις του Σχολείου μας.


 

Τηλ: 2641044413
Fax: 2641044413
Σούλου 7,
Αγρίνιο 301 31